Çalışma Grupları

KONGRE ÖNCESİ ÇALIŞMA GRUPLARI

Çalışma Grubu - 1

"Obsessions and Compulsions: New Treatment for an Old Problem"
Obsesyonlar ve Kompulsiyonlar: Eski Soruna Yeni Tedavi
Yönetici: David A. Clark

Çalışma Grubu - 2

"Metacognitive Therapy for Rumination and Depression"
Ruminasyon ve Depresyonun Tedavisinde Metakognitif Terapi
Yönetici: Costas Papageorgiou

Çalışma Grubu - 3

"Using Imagery and Metaphors for Assessment, Treatment and Evaluation in Psychotherapy"
Psikoterapide Değerlendirme ve Tedavide İmge ve Metafor Kullanımı
Yönetici: Tammie Ronen

Çalışma Grubu - 4

"Current Cbt Interventions For Adolescents With Behavioral Problems"
Davranış Sorunu Olan Ergenler İçin Güncel KDT Yaklaşımları
Yönetici: Daniel Rijo

KONGRE İÇİ ÇALIŞMA GRUPLARI

Daha sonra eklenecek kongre içi çalışma grupları kongre web sitemizden duyurulacaktır.

Çalışma Grubu - 1

"A Self-Regulation Approach to Persistent Anxiety"
İnatçı Anksiyetede Öz-Denetim Yaklaşımı
Yönetici: David A. Clark

Çalışma Grubu - 2

"Metacognitive Therapy for Obsessive-Compulsive Disorder"
Obsesif Kompulsif Bozukluğun Tedavisinde Metakognitif Terapi
Yönetici: Costas Papageorgiou

Çalışma Grubu - 3

"Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) for the Treatment of Chronic Depression"
Kronik Depresyon Tedavisinde Psikoterapinin Bilişsel Davranışçı Sistem Analizi
Yönetici: Philip Klein

Çalışma Grubu - 4

"Increasing Positive Emotion Among Children in Therapy"
Terapi Alan Çocuklarda Olumlu Duygulanımı Artırmak
Yönetici: Tammie Ronen

Çalışma Grubu - 5

"Compassion Focused Therapy with Children and Adolescents"
Çocuklar ve Ergenler için Şefkat Odaklı Terapi
Yönetici: Daniel Rijo

Çalışma Grubu - 6

"Making use of the therapeutic relationship in early traumatized patients with chronic depression"
Erken dönemde travma yaşayan kronik depresyon hastalarında terapötik ilişkinin tedavide kullanımı
Yönetici: Philip Klein

Çalışma Grubu - 7

"CBT-ART: Using art (drawing, singing, playing, writing and dancing) in CBT through thoughts, emotions, sensations and behaviors."
CBT-ARTS: Düşünce, duygu ve davranışların içinden çizim yapmak, şarkı söylemek, oynamak, yazmak ve dans etmek
Yönetici: Yael Sharon